Introduktion

Sotenäs biodlareförening

Det här är Sotenäs Biodlareförening

 

Att ha biodling som hobby, eller rent av som yrke, är en aldrig sinande ström av aha-upplevelser över naturens finurligheter. Att dela detta intresse med likasinnade i en förening gör inte upplevelserna mindre spännande, snarare tvärt om. Delad glädje är dubbel glädje brukar man ju säga.

 

Honungsbiet var tämligen färdigutvecklat för 25 miljoner år sedan, ja kanske redan för 50 miljoner år sedan fanns bin som inte i något väsentligt skiljer sig från dagens bin. För binas del är det en relativt ny företeelse att göra tjänst hos människan. Till en början samlade man in honung från vildbin vilket kunde vara förödande för ett bisamhälle, då det ofta var helt förstört efteråt.

 

Vad vi i dagligt tal menar med biodling är att störa binas rytm så lite som möjligt med största möjliga utbyte av honung. Att skilja vildbin från bin i odling går inte, det är samma insekt. Fast det lär finnas loppcirkusar så vem vet, kanske det går att få bina tama och slippa bli stucken. Men då går det inte att säga biodlaren gör det med sting.

 

Sotenäs Biodlareförening finns på västkusten och täcker geografiskt Sotenäs och Lysekils kommuner. Givetvis är föreningen öppen för andra bosatta utanför dessa kommuner och inte heller ställs några krav på att man måsta ha bin själv. Naturligtvis är det glädjande om det tillkommer nya biodlare, stora som små, då det behövs mer bin i vår natur till nytta för alla.

 

Tossene Bygdegård utgör basen för föreningens aktiviteter där också föreningsbigården är belägen. I bigården kan både gamla och nya biodlare öva upp färdigheterna att sköta sina bin samtidigt som man kan erhålla levande material till sin egen bigård.

 

Torsdagar varje jämn vecka kl. 17.30 träffas vi för trevlig samvaro med fika, prat och ibland jobb som kan behövas utföras i bigården. Kurser i biodling och drottningodling genomföres varje år i samarbete med Vuxenskolan.

 

En gång om året bär det iväg på studieresa, företrädesvis till någon biodlare i södra Sverige.

Till vår- och höstmötena brukar en gästtalare bli inbjuden, gärna med anknytning till biodling men inte nödvändigtvis. Föreningsbladet Bisurret kommer ut förhoppningsvis ett par gånger om året.

Här är det fritt fram att ventilera tankar och åsikter om biodling.

 

Väl mött med slöja och pust.

kh