Bli Medlem

Sotenäs biodlareförening

 

Bli medlem i Sveriges Biodlares Riksförbund

 

Du kan bli medlem i Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) och får då Bitidningen och andra medlemsförmåner. Betala in till SBR på Pg 121843-9 och ange SOTENÄS som lokalförening. Kostnaden bestäms varje år - se SBR:s hemsida www.biodlarna.se Blir du medlem i SBR, så är du automatiskt medlem i Göteborg & Bohus läns Biodlardistrikt samt Sotenäs Biodlareförening.

Glöm inte ange namn, adress och telefonnummer på din inbetalningsavi!

 

 

Välkommen i gänget!